Oulaskankaan sairaalan osasto 3:n muutos- ja saneeraustyöt

28.2.2017

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Oulaskankaan sairaalan osasto 3:n saneeraus- ja muutostöiden urakoitsijaksi. Työt alkavat 1.3. ja valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Kerro meistä kavereillesi

Laki kuluttajariitalautakunnasta

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

Yhteydenotto