Bet-Ker Oy Pääkonttori

5.1.2018

Rakennusliike Sorvoja Oy ja Bet-Ker Oy ovat solmineet urakkasopimuksen uuden pääkonttorin rakentamisesta Ylivieskaan. Rakennus on kerrosalaltaan 563 m2 ja tilavuudeltaan 2 180 m3.

Kerro meistä kavereillesi

Laki kuluttajariitalautakunnasta

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

Yhteydenotto